מפתחלקהגוש 6620, 4 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6620, חלקה 4

מפת גוש 6620, חלקה 4 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 4 גוש 6620 נכללת במלואה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6620

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים