מפתחלקהגוש 6612, 8 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6612, חלקה 8

מפת גוש 6612, חלקה 8 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 8 גוש 6612 נכללת במלואה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6612

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים