מפתחלקהגוש 6612, 88 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6612, חלקה 88

מפת גוש 6612, חלקה 88 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 88 גוש 6612 נכללת במלואה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6612

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים