מפתחלקהגוש 6612, 104 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6612, חלקה 104

מפת גוש 6612, חלקה 104 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 104 גוש 6612 נכללת בחלקה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6612

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים