מפתחלקהגוש 6612, 4 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6612, חלקה 4

מפת גוש 6612, חלקה 4 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 4 גוש 6612 נכללת בחלקה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6612

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים