מפתחלקהגוש 6603, 54 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6603, חלקה 54

מפת גוש 6603, חלקה 54 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 54 גוש 6603 נכללת בחלקה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6603

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים