גושים וחלקות

גוש 6603

גבולות גוש 6603 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6604, גוש 6605 דרום: גוש 6612, גוש 6611 מזרח: גוש 6602 מערב: גוש 6608 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל...

גוש 6610

גבולות גוש 6610 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 7224, גוש 6608 דרום: גוש 6620 מזרח: גוש 6611 מערב: גוש 6609 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב? –...

גוש 6611

גבולות גוש 6611 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6603 דרום: גוש 6619 מזרח: גוש 6612, גוש 6618 מערב: גוש 6610 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב?...

גוש 6612

גבולות גוש 6612 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6602, גוש 6603 דרום: גוש 6617, גוש 6618 מזרח: גוש 6613 מערב: גוש 6611 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל...

גוש 6617

גבולות גוש 6617 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6612 דרום: גוש 6414 מזרח: גוש 6613, גוש 6616 מערב: גוש 6618 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב? –...

גוש 6618

גבולות גוש 6618 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6612, גוש 6611 דרום: גוש 6628 מזרח: גוש 6617 מערב: גוש 6619 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב?...

גוש 6619

גבולות גוש 6619 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6611 דרום: גוש 6631 מזרח: גוש 6618 מערב: גוש 6620 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב? – לחצ/י...

גוש 6620

גבולות גוש 6620 *לחץ על מספר הגוש על מנת לקבל פירוט חלקות בגוש זה על המפה. צפון: גוש 6610 דרום: גוש 6632 מזרח: גוש 6619 מערב: גוש 6621 מתעניין ברובע גלילות – הצפון החדש של תל אביב? – לחצ/י...