מפתחלקה גוש 6617, 3 | פרויקט גלילות

מפת גוש 6617, חלקה 3

מפת גוש 6617, חלקה 3 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 3 גוש 6617 נכללת בחלקה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד גוש 6617

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים
מפתחלקהמפתחלקה