מפתחלקה , 4 | פרויקט גלילות

מפת , חלקה 4

מפת , חלקה 4 , תכנית פרויקט גלילות

חלקה 4 נכללת בחלקה בתכנית פרויקט גלילות

בחזרה לעמוד

בעל קרקע בתכנית גלילות

בעל קרקע בתכנית גלילות? נצל את זכאותך לדו”ח עסקאות אחרונות בגוש שבבעלותך - ללא עלות!

פרטים נוספים
מפתחלקהמפתחלקה